fbpx

  Zapytanie
  ofertowe

  Realizując projekt Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, zachęcamy do wzięcia udziału i przedstawienia oferty zgodnie z zapytaniem i formularzem ofertowym z załącznika.

   

  Cel projektu:

  Głównym celem projektu jest stworzenie prototypu funkcjonalnego aplikacji e-szkoły językowej jako skalowalnego i modułowego rozwiązania do wielowariantowego zarządzania placówką edukacji, w którego skład wchodzi:

  – Moduł użytkownika końcowego

  – Moduł zajęć

  – Moduł eksportu danych

   

  Zamawiający informuje, iż w dniu 21.12.2018 r. zmienia treść zapytania ofertowego dotyczącego postępowania 2/VB/3WAY/2018:

  1. Termin składania ofert. Dotychczasowy termin składania ofert tj. 27 grudnia 2018 r. ulega zmianie na nowy termin składania ofert: 4 stycznia 2019 r. Miejsce oraz sposób składania ofert pozostaje bez zmian.
  2. Termin realizacji zamówienia. Dotychczasowy termin realizacji tj. do 17 stycznia 2019 r. ulega zmianie na nowy termin realizacji zamówienia: do 27 marca 2019 r.

   

  Załącznik z zaktualizowanym zapytaniem ofertowym należy poprać, kilkając w hiperłącze – zapytanie ofertowe.

   

  Ogłaszamy rozstrzygnięcie zapytania ofertowego. Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie 02/VB/3WAY/2018 można pobrać, klikając w hiperłącze – protokół z postępowania.