fbpx

  Metodyka
  dziecięca

  Metoda, którą uczymy dzieci opiera się na najważniejszych elementach metody bezpośredniej – uczymy dzieci mówić pełnymi zdaniami w ciekawy i dynamiczny sposób.

  Przy pomocy rozbudzających wyobraźnię materiałów – podręczników i kart obrazkowych – oraz gier komunikacyjnych dzieci poznają słownictwo, a potem uczą się używać go w kontekście.

  Prowadzimy zajęcia dla dzieci w naszych placówkach oraz w szkołach publicznych.

  Oto główne zalety zajęć prowadzonych przez 3WAY:

  • doskonalimy wszystkie kompetencje językowe, ale skupiamy się przede wszystkim na rozwijaniu umiejętności komunikowania się w języku obcym,
  • dzieci oswajają się z językiem obcym już od pierwszych zajęć, a nasza metoda doskonale uzupełnia tradycyjne zajęcia w szkołach publicznych,
  • grupy liczą maksymalnie 10 osób, co umożliwia nam bardziej efektywnie wykorzystać czas zajęć i stale monitorować postępy dzieci,
  • zajęcia prowadzą wykwalifikowani lektorzy, a program dla każdej z grup jest ustalany przez metodyka,
  • zajęcia z grupą prowadzi kilku lektorów – pozwala to dzieciom osłuchać się z różnymi akcentami i szybciej pokonać barierę językową,
  • korzystamy ze sprawdzonych podręczników Kids English wydawnictwa DEEP oraz Incredible English wydanych przez Oxford University Press,
  • dostosowujemy terminy zajęć do potrzeb kursantów – zajęcia odbywają się raz w tygodniu po dwie godziny lekcyjne.