FAQ

    Cena a poziom znajomości języka obcego.

    Cena jest ta sama dla wszystkich poziomów metody DIRECT i dla wszystkich języków.