Zapytanie
ofertowe

logotypy projektów unijnych

Realizując projekt Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, zachęcamy do wzięcia udziału i przedstawienia oferty zgodnie z zapytaniem i formularzem ofertowym z załącznika.
Cel projektu:
Głównym celem projektu jest stworzenie innowacyjnej metody doboru treści merytorycznych do nowoczesnych sposobów ich prezentacji w e-podręczniku.

Załącznik z zapytaniem ofertowym należy poprać, kilkając w hiperłącze – zapytanie ofertowe.

Ogłaszamy rozstrzygnięcie zapytania ofertowego. Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie 3/VB/3WAY/2019 można pobrać, klikając w hiperłącze – protokół z postępowania.

 

logotypy projektów unijnych

Realizując projekt Fundusz Badań i Wdrożeń  ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, zachęcamy do wzięcia udziału i przedstawienia oferty zgodnie z zapytaniem i formularzem ofertowym z załącznika.

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest opracowanie elementu metody prowadzenia zajęć językowych w obszarze VR/AR wraz z niezbędnymi prototypami
systemu

Załącznik z zapytaniem ofertowym na stanowisko Technologa IT należy poprać, kilkając w hiperłącze – zapytanie ofertowe.

Ogłaszamy rozstrzygnięcie zapytania ofertowego. Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie 3WAY/FBIW/TECHNOLOG/2019 można pobrać, klikając w hiperłącze – protokół z postępowania.

 

Załącznik z zapytaniem ofertowym na stanowisko Projektanta VR/AR należy poprać, kilkając w hiperłącze – zapytanie ofertowe.

Ogłaszamy rozstrzygnięcie zapytania ofertowego. Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie 3WAY/PROJEKTANT/2019 można pobrać, klikając w hiperłącze – protokół z postępowania.